Airsoft MAP is an open airsoft map, where users can add or display all good spots to practice Airsoft anywhere in Europe : teams, retailers and coming events.

{ Marquer profile }

Airsoft Club KODIAK (Locate on the map »)

Airsoft Club KODIAK (AC KODIAK) je osnovan u 2013. godine. Nastao je iz potrebe da se narastajuća airsoft scena uredi i usmeri ka unapređenju kvaliteta sporta i igrača.

AC KODIAK se odlučno zalaže i radi na popularizaciji airsoft-a u na Severnom delu Kosova i Metohije, na omasovljenu sporta kao i na uspostavljanju saradnje sa sličnim telima u regionu i svetu. Cilj je da igračima pruži punu podršku u svim segmentima ulaska u svet airsofta.

AC KODIAK posebnu pažnju usmerava na bezbednost igrača, poštovanje pravila igre i sportsko ponašnje kroz strogu kontrolu poštovanja usvojenih pravilnika i edukaciju članstva.

Country: Serbia

Website: http://kodiak.airsoftks.org

Type: Association

Available Operations : Edit datas - Request destruction of this mark