Airsoft MAP is an open airsoft map, where users can add or display all good spots to practice Airsoft anywhere in Europe : teams, retailers and coming events.

{ Marquer profile }

Airsoft Club Vukovi (Locate on the map »)

Airsoft Club Vukovi (AC VUKOVI IDG) je osnovan u Novembru 2015. godine. Nastao je iz potrebe da se narastajuća airsoft scena uredi i usmeri ka unapređenju kvaliteta sporta i igrača.
AC Vukovi se odlučno zalaže i radi na popularizaciji airsoft-a u na Severnom delu Kosova i Metohije, na omasovljenu sporta kao i na uspostavljanju saradnje sa sličnim telima u regionu i svetu. Cilj je da igračima pruži punu podršku u svim segmentima ulaska u svet airsofta.
AC VUKOVI posebnu pažnju usmerava na bezbednost igrača, poštovanje pravila igre i sportsko ponašnje kroz strogu kontrolu poštovanja usvojenih pravilnika i edukaciju članstva.

S poštovanjem
Tim Lider AC VUKOVI

Country: Serbia

Website: http://vukovi.airsoftks.org

Type: Association

Available Operations : Edit datas - Request destruction of this mark