Airsoft MAP is an open airsoft map, where users can add or display all good spots to practice Airsoft anywhere in Europe : teams, retailers and coming events.

{ Marquer profile }

Hyggespil ved S.H.F. Syddjurs Hardball Forening (Locate on the map »)

Søndag d. 23. marts 2014, afholder vi igen hyggespil.

Så er det igen tid for hyggespil på banen i Kolind. Kom frisk og i godt humør, giv den hele armen i terrænet og få brændt ugens sidste energi af.

Og husk medbring masser af kugler (husk at kugler skal være naturfarvede), skydeklare våben, friske batterier og gas og ikke mindst et godt humør :-)

HVIDE KUGLER ER ET ABSOLUT NO GO!

Porten åbnes kl 10

---------------------------------------------------------------------------

Spille/baneregler for S.H.F Syddjurs Hardball Forening.

1. Er man ramt så er man ramt. Ved tvivl skal man altid betragte sig som ramt.
• Ved gentagende snyd kan spilleren og dennes hold bortvises for dagen.

2. Ramt våben tæller ikke. Dog hvis våbenet dækker for spillerens krop og derfor bliver ramt.

3. Bliver man ramt af rikochetterende kugler tæller det ikke.

4. Bliver man ramt, så råber man dette og rækker en arm i vejret til man er uden for banen.

5. Når man er ramt skal man gå direkte til ladezonen.

6. Når man er ramt må man ikke samtale med spillere der stadig er i spil, heller ikke via radio. Man må godt sige om man er død.

7. Rammer man en af sine medspillere fra samme hold tæller det også.

8. "Bang du er død" reglen er gældende under disse omstændigheder:
• Man skal kunne skyde et rent skud, med et klart og præcist sigte.
• Afstanden skal være under 6 meter.
• Reglen bruges for ikke at udøve unødig smerte på modstanderen.
• Der skal siges "bang du er død" i bestemt form.
• Reglen kan ikke anvendes hvis man står overfor mere end en modstander.
• Når man bruger bang reglen må modstanderen ikke være klar over man er der.

9. "Du er ramt" reglen kan kun bruges hvis man har set en kugle ramme en modstander og denne ikke reagerer på det.
• For at benytte sig af denne regel skal man se kuglen falde/springe af personen.
• Man skal også være sikker på at man har set kuglen og ikke bare har set kuglen forsvinde ind i modstanderens skygge.
• En person der meldes ramt SKAL straks forlade spilleområdet og gå ud i ladeområdet.
• Benytter man denne regel, skal man sige "du er ramt" i bestemt form, dvs. det må ikke udformes som et spørgsmål.
• Bliver man kaldt ud, skal man forlade banen og kan tage evt. diskussioner på lade området efter endt spil.

10. Man skal have hovedet med rundt, når man skyder om hjørner, over biler, ud gennem døre og lign. Dvs. at, du tydeligt skal kunne se hvad du skyder på.

11. Under hele spillet skal der bæres sikkerhedsudstyr. Safezone / Ladeområdet er dog undtaget denne regel.

Regler for SafeZone:

12. Ladeområdet er hellig "jord". På dette område må der ikke skydes, hverken ud fra området, ind på området eller inde på området. Man behøver ikke bære sikkerhedsudstyr når man er i ladeområdet. Det er tilladt at genlade magasiner, dog må disse ikke overdrages til spillere, der stadig er med i spillet.

13. Våben skal "tørskydes" og magasinet tages ud inden man går ind i ladeområdet, sker dette ikke kan enhver spiller gøre opmærksom på dette og spilleren må finde sig i den straf som de ansvarlige på dagen bestemmer.

14. Spillere der ikke er med i spil, må ikke affyre våben, så længe spillet er i gang.

Generelle regler:

15. Spillere skal være fyldt 16 år er man mellem 16 og 18 skal man medbringe skriftlig tilladelse fra forældre eller værge.

16. Man skal bære ”fullface” maske, fremstillet til hardball.
Gitterbriller accepteres ikke!

17. Fysisk kontakt er ikke tilladt.

18. Hvis der kommer uvedkommende ind på området stopper spillet. Alle spillere råber "hold inde" og de indtrængende vises bort fra området.

19. HPA er tilladt, der vil kunne blive krævet chronografering både før og efter spil. Der må efter chronografering ikke justeres ved ventiler.

Overtrædelse af disse regler kan medføre øjeblikkelig bortvisning. Bortvisning kan kun udstedes af bestyrelsesmedlemmer. Ved bortvisning refunderes betaling ikke.

Tunregler:

Maks. tilladte kuglevægt er 0,28g. Fullauto. Ydermere må der kun skydes med naturfarvede kugler, mørkegrønne, brune og sorte.

Maks. joule/kuglehastighed er målt med 0,20g kugle.

M120 max 129,9m/s 1,69J 6m Full auto
M130 max 139,9m/s 1,96J 10m Semi
M140 max 149,9m/s 2,25J 15m Semi. Kun 2 kugler i luften ad gangen.
M160 max 169,9m/s 2,89J 20m Semi. Kun 2 kugler i luften ad gangen.
M170 max 179,9m/s 3,24J 25m Semi. Kun 2 kugler i luften ad gangen.
M190 max 199,9m/s 4J 30m Semi. Kun 2 kugler i luften ad gangen.
Max. 4 Joule er tilladt.

Der må under ingen omstændigheder test/tørskydes i ladeområdet.
Al testskydning SKAL foregå inde på banen.

I henhold til:

”Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse” Kapitel 3, §13, stk. 3.
"Er det strengt forbudt at skyde på personer ved afstande under 6 m". (Husk "bang regel").

Country: Danmark

Website: www.facebook.com/events/14022578...

Available Operations : Edit datas - Request destruction of this mark